Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook wij als Henk Scholten Volvo vinden het belangrijk deze speerpunten te integreren in onze bedrijfsvoering. Want niet alleen de auto’s in onze showroom worden in hoog tempo milieuvriendelijker, wij als bedrijf zelf meten ons een ‘groen’ imago aan.
BOVAG heeft in 2009 het Erkend Duurzaam certificaat gelanceerd. Henk Scholten Volvo is lid van BOVAG en al vanaf het begin gecertificeerd.

Beoordeling / Toekenning:

De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN. Ieder jaar wordt getoets of we opnieuw voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan de certificering. De organisatie van Erkend Duurzaam is inmiddels belegd bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche. Duurzaamheid en MVO maken zichtbaar onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Dat kunt u zien in ons bedrijf.